12/12/12

OVER

"NEMA AVIONA ZA ZAGREB"

KRITIEK & CORRESPONDENTIE

Back to main page
 

30 november 2012 woonde ik een van de weinige voorstellingen bij van Louis van Gasteren's NEMA AVIONA ZA ZAGREB, een film waar hij aan begon in de jaren '60 en die hij sinds 1969 'op de plank had laten liggen'. Door mijn historie met van Gasteren tussen 1978 en ruwweg 1988 was ik zeer benieuwd en schreef na afloop onderstaand stuk, het eerste in jaren over film. Over die historie kan trouwens het een en ander gevonden worden hier en hier. Over van Gasteren zelf en zijn filmografie kan men hier terecht.

Publicatie overwegende correspondeerde ik de afgelopen dagen met Hans Beerekamp over de film. Omdat je de film dus ook op een andere manier kunt bekijken heb ik die correspondentie als naschrift hier opgenomen.

NB foto draaiboek © Spectrum Film, Amsterdam, andere foto's genomen tijdens verschillende uitreikingen van de "Melkweg Cinema Prijs voor Werkelijkheidsonderzoek"/"Milkyway Cinema Award for Reality Research", 1978-1984)

 

nema aviona za zagreb

levensfilm en filmleven


"Heeftie 'm toch nog gemaakt!",

denk ik als ik in de trein tussen Zwolle en Amersfoort lees over de speciale voorstelling, op 30 november in Eye, van Louis van Gasteren ’s levenswerk, "Nema aviona za Zagreb". 90 jaar is hij nu maar liefst!

"Moet ik zien!"  denk ik vervolgens, kaartje bestellen, logeerplek regelen. Komt goed uit: vrijdags kom ik toch altijd langs Amsterdam.

Mijn gedachten gaan terug naar het boekje dat ik met en over van Gasteren maakte in 1978. Ik bewonderde zijn werk en in de Melkweg Cinema hadden we dan ook een retrospectief van zijn films georganiseerd. “Do you get it  nr.4” beleefde er zijn wereldpremière. Het boekje hoorde er ook bij.  Hij heeft het al uitgebreid over het afmaken van ' Nema...' (die toen al bijna 10 jaar op de plank lag).

Toch 's opzoeken wat hij 34 jaar terug  precies zei:

 
 
 
"Zagreb, ja, ik wil niet zeggen dat het een nagel aan mijn doodskist is, maar het is wel een afrondingsproces. Als ik die film klaar heb, en eruit heb, dan heb ik me tevens ontlast van een fase in mijn leven. En dat heeft met mijn vrouw en kind te maken, met een geïdealiseerd huwelijk, met een afbouw van mijn illusies. (…) Hij was bedoeld als een logische follow-up van “Het Huis”, en daarom is het verschrikkelijk dat ik hem 10 jaar geleden niet af heb kunnen maken. Mijn leven had een andere loop gekregen. Natuurlijk is het mijn beste en meest interessante film. Maar ik ben maar een mens, geen blok beton. Ik kan mijn emoties niet door de wc trekken en emotioneel moest ik eerst door een ander proces heen, voordat ik hem af kon maken. Maar hij komt af, dat roep ik al een hele tijd, maar dat gebeurt gewoon. Daar heb ik mijn leven ook naar ingericht, om hem af te maken.”

 

 

En nu is dat dan werkelijk gebeurd. Dat belooft wat!

---

30 november, mijn eerste bezoek aan Eye. Een mooi zaaltje, voor twee derde gevuld; meest ouderen maar toch ook de nodige jeugd. De film begint…

---

“Nema…” zit vol prachtig, haarfijn gedigitaliseerd materiaal: liefdevol gefilmde inkijkjes in van Gasteren ‘s voorbije familieleven, curieus archiefmateriaal van deels al weer vergeten 60er jaren coryfeeën als Meher Baba, Marshall McLuhan en Timothy Leary, (nagespeelde) ontmoetingen met oude en nieuwe vrienden, ooit vanuit een toen duidelijk idee gefilmde fictieve elementen. De film heeft humor en zelfspot, en is voor het grootste deel met vaart gemonteerd. We vliegen heen en weer tussen menige wereld(hoofd)stad en van Gasteren ‘s eigen Kloveniersburgwal.

Een mooie soundtrack ook met goed gekozen (maar helaas rechten technisch onmogelijke) internationale oer hits . Prachtig zijn de studio opnames en concert registratie met de jonge jazz coryfeeën Mengelberg, Bennink en Noordijk. Wat een power, ook vandaag nog!  Van Gasteren declameert er met de stentor stem van zijn vader een passend gedicht bij over 'cops' in de staat Michigan en 'indians' die heur hoofdstad Milwaukee haar naam gaven...

Voortdurend speelt in mijn achterhoofd echter de vraag: "Waar gaat de film nu eigenlijk over? Wat wil de ras verteller die van Gasteren is ons nu eigenlijk vertellen?" Zijn leven lang wilde hij juist deze film, die “nagel aan zijn doodskist", afmaken. Daar zou alles in zitten wat hem bezig heeft gehouden, dat zou zijn ultieme bijdrage zijn aan de cultuur, de menselijke beschaving.  

Maar ik kom er niet uit. Ik zie het niet.

De titel misschien? Van Gasteren zegt er in de film het volgende over:

“Nema aviona za Zagreb werd een begrip, dat ik samenvatte onder het woord Nema. Nema veronderstelt gedeelde gevoelens en gelijkgestemde verwachtingen. Wat Nema in zich draagt is goede wil en een groot onvermogen. Nema en het leven als zodanig zijn niet vast te leggen. Je zit erin en toch ernaast.”

Wat kan ik daarmee? Bedoelt hij het gevoel, het ultieme samenvallen van kunst en leven dat Spanjaarden wel duende noemen en zwarte amerikanen de blues? 

Van Gasteren wil veel, teveel misschien en vooral wil hij ons deelgenoot maken van zijn ervaringen. Wat heeft hij dan beleefd in die late jaren '60 dat hij ons nu nog moet vertellen? En, belangrijker: hoe relevant zijn die ervaringen voor de huidige generatie denkers, kunstenaars en andere mensen?

Ik kom er nog steeds niet uit. Ik zie niet veel meer dan achterhaalde slogans van vergeten gurus en intellectuele drop outs: “turn on, tune in and drop out!” ( ik zou er bijna aan toevoegen: " far out, man!”).

En toneelstukjes over technologie, kunst en de defensie industrie, over geschiet op een torenklok, over een dronken nacht tijdens een filmfestival.

Maar dan valt het kwartje toch: vrijwel tegen het einde zegt de voice over van de 90-jarige:

“Ik heb lang in de illusie van het gelukkige gezin geloofd. Maar omstreeks deze tijd, 1969, heeft Jacqueline mij verlaten en nam Mardou mee. Ik kon niet anders dan stoppen met deze film.”

Daar ging het dus om. De liefde!

De oorspronkelijke opzet was een ode aan de liefde. De liefde van en voor vrouw en kind. De liefde zoals gezocht en verwoord door de Meher Baba’s en Timothy Leary’s. Het valt allemaal op zijn plaats: het gebrek aan liefde uit van Gasteren ‘s jeugd meer dan goed gemaakt in zijn eigen gezinsleven! (niet voor niets dus de uitgebreide terugblik in het begin op zijn beroemde ouders van wie hij “slechts een rugzak vol kennis” meekreeg).

De liefde ging echter voorbij en dat was het eind van de film in zijn oorspronkelijke opzet.

Maar als de liefde het onderwerp was dan is deze film mislukt.

In plaats van de confrontatie aan te gaan met het waarom van het falen van die liefde en zijn gezinsleven, het waarom achter het verloren contact met zijn kinderen, het waarom van zijn wezen zoals dat zich heeft ontwikkeld, kiest hij voor een tot mislukken gedoemde poging het gevoel en de ervaring van toen in stand te houden.

Wat een gemiste kans eigenlijk. Wat een geweldige film had dat kunnen worden! Met dit fantastische materiaal van toen, aangevuld met echte en eerlijke soul searching van de terugblikkende grijsaard.

Natuurlijk weet van Gasteren dat deze film niet is waar hij altijd op hoopte. Hij zei het min of meer zelf in het nagesprek toen ik hem vroeg of dit de film was die hij 40 jaar geleden voor ogen had:

“Nee, absoluut niet. Het had een heel associatieve film moeten worden waarin de ene scene naadloos overliep in de volgende. Ik heb nog zoveel materiaal thuis liggen dat er eigenlijk in hoort. Maar ach, op een gegeven moment moet-ie er gewoon uit.”

Had het gekund? Zo'n terugblikfilm waarin je de waarheden die je in je leven ontdekt heb op een zinvolle manier kunt delen met volgende generaties?

Ik denk aan “Dialogue with a woman departed”. Vier uur  duurde dat filmessay uit 1982 van de oude Leo Hurwitz (1909-1991), New Yorks communist, filmer in de Spaanse Burgeroorlog, naoorlogs televisiepionier, documentarist, blacklisted in de  jaren ’50. Ik zag hem voor het eerst op een bloedhete zomermiddag in 1982. Bij hem thuis aan New Yorks Upper Westside, ratelende 16mm projector en al...

Hurwitz’ epos gaat ook over de liefde, is eigenlijk een poëtisch essay voor zijn al overleden tweede vrouw en medewerkster, Peggy Lawson. Ja, Hurwitz kende het wel, een bijna levenslang liefdevol gezinsleven met een vrouw die zijn muze, zijn maat en zijn alles was. Vanuit die liefde kijkt hij terug op zijn filmisch leven;van roemruchte vooroorlogse documentaires als “The plow that broke the plain” en

“Heart of Spain”, via “Native Land” uit 1942 (met Paul Strand en Paul Robeson) tot zijn documentaires over het Eichmann proces, de dood van Kennedy, over cultuuriconen als de dichter Hart Crane en de beeldend kunstenaar Richard Lippold.

Van Gasteren dacht die liefde ook te kennen maar verloor hem weer. De film van toen kon niet meer gemaakt worden. Daarom had zijn film van nu misschien moeten gaan over onmacht, frustratie, woede en verdriet. En vervolgens misschien over begrip, over verzoening. Of misschien wel helemaal niet…  Juist dat soort  elementen ontbreken echter. Van Gasteren blijft de lucide en onaangedane observator enerzijds, acteur, naar zijn vader, anderzijds.

Zonde. Had hij hem maar op de plank laten liggen...

Zijn ‘levensfilm’ mag dan mislukt zijn. Zijn ‘filmleven’ was dat allerminst. Veel van zijn werk is en blijft relevant, juist ook voor de huidige generatie. Van Gasteren was altijd een superieure observator en analist van menselijk handelen, een cineast die in zijn montage haarscherp zijn bedoelingen duidelijk kon maken.

Neem zijn “Do you get it nr.4” (1978), waarover hij ook nu nog in het nagesprek in vervoering kon raken. Ik heb elders nooit zo'n helder betoog gezien over opzet en toeval, regie en beeld, filmmaker en publiek.

Of neem zomaar een briljant detail uit “Een nieuw dorp op nieuw land” (1960): het  ‘olifantenpaadje'  waarmee hij laat zien dat de mens zich niet geheel laat sturen door planners en ontwerpers maar uiteindelijk toch letterlijk zijn eigen weg kiest.

Denk aan de ‘grote ‘documentaires uit zijn latere leven als “Hans het leven voor de dood” (1983) en “Een zaak van Niveau’ (1990). In de eerste schetst hij een haarscherp tijdsbeeld van zijn geliefde jaren ’60, in de tweede wordt de oer Nederlandse waterhuishouding met een fascinerende eenvoud via de nieuwste technieken uit de doeken gedaan.

Ik ben razend nieuwsgierig naar het filmpje dat hij vertelde in december te zullen gaan draaien: een visuele uitleg van de werking van Nederlands oudste filmprojector. Want dat kan hij als geen ander: begrijpelijk maken van technologie, van wetenschap, van abstracte begrippen. In de jaren '50 maakte hij daartoe al gebruik van vernieuwende graphics en andere verbeeldingen.

Het zijn maar een paar voorbeelden uit een rijk oeuvre dat aantoont dat hij als observator van andermans handelen onovertroffen was. Jammer dat dat er wat hemzelf betreft niet inzat.

 

Ard Hesselink

Bellingwolde, december 2012

 

NASCHRIFT:

Correspondentie met Hans Beerekamp nav bovenstaand stuk:

Op 9 dec. 2012 om 16:54 heeft ard hesselink via LinkedIn

 het volgende geschreven: 

LinkedIn

ard hesselink has sent you a message.

Date: 12/09/2012

Subject: nema

 Beste Hans,

Al weer een week geleden kwamen we elkaar even tegen op weg naar 'nema...'.
De film heeft me bezig gehouden, vooral ook vanwege de band die ik altijd met van Gasterens werk heb gehad.
Ik kon het dan ook niet laten er een stuk over te schrijven, het eerste in jaren over film...
Ik weet echter niet of het het zin heeft om er publicatie voor te zoeken. Ten eerste is de film niet te zien en ten tweede weet ik niet of er iemand op juist dit stuk erover zit te wachten. ten derde weet ik nauwelijks nog wat er voor tijdschriften/media zijn die over film publiceren.
En dus wilde ik je om advies vragen.
Zou je het stuk eens willen lezen en me je eerlijke mening en evt. suggesties aangaande bovenstaande willen geven? Zo ja, stuur me een mailadres en ik stuur het je door.


Met vriendelijke groet,


Ard Hesselink

__________________________________________________________________________________________________

Op 10 december 2012 03:37 schreef Hans Beerekamp het volgende:

Beste Ard,

het is inderdaad niet simpel om nog plaatsen te vinden waar je artikelen over film publiceren kunt, maar het web is altijd geduldig.

ik zal er naar kijken, je hebt nu ook mijn mailadres.

 GrOet

 Hans

Verstuurd vanaf mijn iPad

_________________________________________________________________________________________________

Op 10 dec. 2012 om 14:02 heeft Ard Hesselink het volgende geschreven:

Beste Hans,
Fijn dat je ernaar wilt kijken.
Het web is geduldig maar een goede plek waar het ook gelezen wordt heb ik zelf niet zo voor handen...
Maar misschien moet ik het zowiezo vergeten.
Groet,
Ard

__________________________________________________________________________________________________ 

Op 11 december 2012 01:04 schreef Hans Beerekamp > het volgende:

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifBeste Ard,

Interessant dat je die passage over de film uit 1978 nog kon vinden. Het bevestigt dat Nema geen politieke of historische film had moeten worden, een vorm die het project in zijn geheugen later ten onrechte wel aan zou nemen. De film werd steeds meer een soort wonderolie, die alle problemen voor Louis zou moeten oplossen.

ik heb het er nog over gehad met de editor Ilja Lammers, die al het materiaal goed kent. Er zijn maar drie scènes over WO2 gedraaid, die geen van alle veel zouden voorstellen. Dus dat was een dood spoor

Een film over de liefde, maar dan als chimaera, als hersenschim. Te pijnlijk om naar terug te kijken, vooral ook waar het de kinderen van Louis betreft. Het vertrek van Jacqueline (tijdelijk inde armen van Adriaan Ditvoorst) zou ook Louis' blijvende breuk met Jan Vrijman markeren, die immers getrouwd bleef met Jacquelines zus Nicole.

Ik heb je stuk met belangstelling gelezen, als liefhebber. Ik vrees dat het inderdaad voor veel andere mensen te lang en te specialistisch zou zijn.

Dus weet ik niet goed wat ik je er verder over zou kunnen adviseren, behalve dat ik het met plezier gelezen heb.

Groet

Hans

PS Bellimgwolde, dat wist ik niet, is ver weg van Amsterdam. Maar met de nieuwe Hanzelijn toch weer 10 minuten minder ver...

Verstuurd vanaf mijn iPad

__________________________________________________________________________________________________

 Ard Hesselink <doc01man@gmail.com>

aan Hans

 He Hans,
Dank voor je snelle reactie.
Je hebt gelijk wat betreft publicatie, dacht ik eigenlijk zelf ook al zo'n beetje. ik zet het wel op m'n blog voor vrienden en bekenden. ik kan het nog aan de filmkrant sturen maar ik vraag me af of dat zin heeft als mosterd na de maaltijd.
Ja, de Vrijman story kende ik. en ja, die wonderolie, dat spreekt toch ook al uit dat citaat van 1978.
Waar ik wel benieuwd naar ben is of jij mijn conclusies deelt dat
de film mislukt is omdat lou de confrontatie met zichzelf en zijn verleden niet aan kon/durfde te gaan (en dan heb ik het nog niet eens over het oorlogsverleden met zijn schimmige verhalen) en dat hij hem daarom beter op de plank had kunnen laten liggen.
Groet, Ard

PS zoals ik al in het stuk schreef kom ik wekelijks in amsterdam, afstand is relatief... "it's all in the mind, babe!" :-)

___________________________________________________________________________________________________

Op 12 dec. 2012 00:43 schreef "Hans Beerekamp" > het volgende:

 Beste Ard,

'Mislukt' is niet het eerste woord dat bij me opkomt als ik terugdenk aan 'Nema aviona za Zagreb'. Dat is het wel, als je de onmogelijk hoge ambities van Louis ernaast zou leggen, maar dat lijkt me niet erg redelijk. Ik heb het ervaren als een 'speel-film' , ludiek om een term uit die tijd te gebruiken. Een groot ego speelt met vormen om zijn ervaringen en gedachten met ons te delen. Ruim veertig jaar later ervaar ik het als vertederende aantekeningen uit een visueel dagboek dat Louis' eigen dogmatische opvattingen over het niet mogen ensceneren in een docu onderuitschopt. Het is niet zijn meesterwerk, verre van dat, maar wel een verhelderend en amusant egodocument. Vind ik.

Groet

Hans

___________________________________________________________________________________________________

Op 12 dec. 2012 schreef Ard Hesselink het volgende aan Hans

 Beste hans,
Je bent een wijs journalist. Dat blijkt maar  weer uit je antwoord. Je hebt gelijk, zo kan je het ook bekijken. Misschien is mijn blik te gekleurd door 34 jaar oude verwachtingen. Blijft een feit dat ik de vraag wat de film aan inzichten te bieden heeft voor de wereld van nu (we hadden het er vooraf op de pont al even over) echt niet positief kan beantwoorden.
Ik zal het stuk niet verder dan mijn blog verspreiden. Vind je het goed dat ik er als naschrift onze correspondentie aan toevoeg? Laat maar weten.

Groet
Ard

___________________________________________________________________________________________________

 
Op 13 dec. 2012 schreef Hans Beerekamp het volgende aan Ard
 
Beste Ard,
 
ja hoor, je mag uit mijn mails citeren, als je dat nuttig lijkt.
 
Succes,
 
Hans
 

Back to main page