DOCMAN's

 

             
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Een fascinatie van minstens 60 jaar...

 Beeldmateriaal verzameld gedurende zeker 30 jaar...

Een intensieve boekresearch van een dikke 7 jaar...

 EN NU IS HET UIT!

 Klaar, gedrukt, genaaid, gebonden, en...

 te bestellen! (zie hieronder)

Nell Bronger en Frits Lensvelt, kunstenaars uit een ver  verleden. Ooit, voor en in het interbellum, behoorden ze  tot de kunstzinnige en creatieve voorhoede van Nederland. 

Een lees-, kijk- en bladerboek over een echtpaar dat in de periode 1908 - 1945 naam maakte in de werelden van theater, kunstnijverheid, grafisch-, meubel- en lichtontwerp.  Bevriend en/of samenwerkend met kunstenaars als theatervernieuwer Willem Royaards, architect Hendrik Wijdeveld, glasontwerper Andries Copier en schrijfster Top Naeff.

Hun leven speelde zich af in twee verschillende werelden;  aan de ene kant de hoofdstedelijke culturele elite en aan de andere kant de boeren- en kleinstedelijke bevolking van het afgelegen Walcheren in Zeeland. Daar, tussen Veere en Vrouwenpolder, in een adembenemende omgeving van polder, dijk, zee en licht, stond het zogenaamde ‘Dijkhuis’ waaraan vooral Lensvelt zijn hart had verpand.  

Tussen Dam en Dijk…   

Ze leefden met en tussen Amsterdamse intellectuelen en  kunstenaars, Twentse en Rotterdamse industriëlen, Walcherse boeren en Zeeuwse notabelen. Andere tijdgenoten die een prominente rol in hun leven speelden zijn onder meer publicisten en schrijvers als P.H. van Moerkerken, Herman Robbers, J.W.F. Werumeus Buning en P.C. Boutens, Walcherse kunstenaars als Jan Heyse, Reimond Kimpe, Johannes ten Klooster en Willem Vaarzon Morel, architecten als Gijs Friedhoff en Dirk Roosenburg, zakenlieden als Alfred Goudsmit (directeur Bijenkorf) en Paul Rijkens (directeur Unilever) en acteurs als Charlotte Köhler en Jacqueline Royaards-Sandberg

Bronger en Lensvelt vonden elkaar aan het toneel; meer dan tien jaar werkten ze in Amsterdam nauw samen met toneelvernieuwer Willem Royaards, respectievelijk als veel geroemd kostuumontwerper en vernieuwend scenograaf/decor- en lichtontwerper.


Begin jaren twintig verlieten ze het toneelbedrijf en vestigden zich op dat Dijkhuis waar ze hun beide kinderen opvoedden en Lensvelt zijn carričre in nieuwe richtingen stuurde. 

In 1933 verhuisden ze op aandringen van Nell Bronger terug naar Amsterdam omdat ook zij weer zelfstandig aan het werk wilde. Helaas stierf zij onverwachts twee jaar later. Het Dijkhuis diende daarna als vakantiehuis en werd als zodanig ook verhuurd.  

In 1941, de oorlog was in volle gang, keerde Lensvelt terug naar het Dijkhuis. Een jaar later echter werd het onteigend om er een stelling voor de Atlantik Wall te vestigen. Tot de zomer van 1944 wist Lensvelt in Veere te blijven wonen totdat hij ook daar door de bezetter werd weggestuurd. Als hij in juni 1945 terugkeert naar Zeeland staat Walcheren onder water en is zijn Dijkhuis door de R.A.F. weggebombardeerd. Al tekenend zwerft hij een aantal weken over het eiland. Het verlies van zijn geliefde plek komt hij niet te boven; in juli 1945 sterft hij in Middelburg aan een longontsteking

Over dit boek: 

312 pagina's, 30x30cm, hardcover met stofomslag, genaaid, gebonden, met meer dan 900 illustraties

Het basismateriaal wordt gevormd door Lensvelts eigen archief dat bewaard wordt bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam en het Drents Museum in Assen: een rijke verzameling van talloze brieven, kattenbelletjes, bonnetjes, nota’s, agenda’s, knipsels, enz. (vnl. Allard Pierson) en foto’s, schetsen, tekeningen, aquarellen en ontwerptekeningen (vnl. Drents Museum).  

Het leverde de basis voor een avontuurlijke speurtocht langs o.a. archieven, musea, bibliotheken en talloze (nazaten van) vrienden en bekenden van het echtpaar. Zo werd veel nog onbekend werk van Lensvelt gevonden en verdiepte zich het beeld van het warme en gastvrije echtpaar, zoals dat ook uit hun eigen archief al naar voren komt. 

Dit boek is de neerslag van die naspeuringen en is deels chronologisch en deels thematisch van opzet. Geen boek dat je per se van voor naar achteren hoeft te lezen maar vooral ook een blader- en een kijkboek. Via de achterin opgenomen registers is het gemakkelijk om de voor de lezer interessante onderwerpen door het boek heen te volgen.

De verbindende teksten in het boek dienen vooral om de tijdsdocumenten zelf aan het woord te laten. Daardoor duiken we midden in die levens van zo’n honderd jaar geleden en ervaren we het leven der protagonisten bijna ‘van binnenuit’.

Samensteller Ard Hesselink (Utrecht, 1951), wiens werkzame leven zich afspeelde in de wereld van film, televisie en onderwijs, is zijn hele leven al gefascineerd door zijn grootouders Nell Bronger en Frits Lensvelt. 


ISBN/EAN 978-90-9034227-6

SPECIALTY BOOK PRODUCTIONS

Hoofdweg 116 9695 AN

Bellingwolde

Het boek is te bestellen door het sturen van een email aan: 

tussendamendijk@docmans.nl

U ontvangt dan een bestelformulier en betalingsinstructies. 

Na ontvangst van het ingevulde bestelformulier en de aankoopsom incl. verzendkosten kunt u het boek binnen hooguit drie weken op uw postadres verwachten.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
WE HAVE MOVED
AND IMPROVED THE WEBSITE
 
TO
A SORT OF
 
DOCMAN'S DAYS 2.0
 
SEE:
 
www.docmansdays.blogspot.nl
 
 
)
 

DOCMAN's DAYS